Verksamhetsberättelse 2006 Ovanmyra Bystugeförening

Ovanmyra Bystugeförening har under verksamhetsåret haft en styrelse enligt följande:

Ordförande Leif Björ
Kassör Jenny Knutsson
Sekreterare Ulrika Swan
Ledarmot Åsa Olsson (hoppade in som sekreterare under året)
Ledarmot Mait Snäll
Suppleanter Tommy Nivrén och Marie Hansson
Revisor Karin Eriksson

Årets bystugedanser, åtta till antalet, har löpt på som vanligt. Uppskattat, och nya yngre förmågor börjar dyka upp.

Den 28 februari anordnades klabbfest. CC Riders spelade och folk dansade. Klabben gjordes på gammalt Boda vis.

I mars och maj anordnades det två stycken schlagerkvällar. Både den svenska och europeiska finalen följdes på storbilds-tv. Ett återkommande inslag…

Föreningen bjöd i april in till ett möte för att diskutera firandet runt midsommar. Intresset var dock obefintligt.

Vårstädning gemomfördes den 14 maj. Det krattades och skylten på fasaden sattes upp mm mm.

Den traditionella majstångsresningen på torsdagen gick av stapeln trots lite oro att det inte skulle bli någon. Fler blomplockare på onsdagen och god uppslutning med försäljning i det renoverade spruthuset.

Midsommardagen anordnades dans till DJ Brasar.

Musik vid Siljan blev lyckat som vanligt. Något sämre antal besökande än förra året. Kom ihåg att då var det ju rekord.

En digitalbox har köpts in till TV-n.

28 oktober anordnades det höstfest med Tacos på menyn. Matfixarna ordnade med maten och DJ Silver stod för musiken.

Styrelsen tackar alla som bidragit med arbetskraft och entusiasm under det gångna året.

Ps
Fjolårets ps står kvar. Ni vet väl hur det var?? (Vi har en sida kvar och dessutom behöver vi bättra på det vita.) Vid tillfälle kanske någon kan vända på g:et i bystuga på fasaden
Ds 

 

Ovanmyra 2007-02-13
Styrelsen gm. Leif Björ och Åsa Olsson

 Skriv ut