Verksamhetsberättelse 2005 Ovanmyra Bystugeförening

Ovanmyra Bustugeförening har under verksamhetsåret haft en styrelse enligt följande:

Ordförande, Leif Björ
Kassör, Jenny Knutsson
Sekreterare, Ulrika Swan
Ledamot, Åsa Olsson (tillika vice sekreterare)
Ledamot, Mait Snäll
Suppleanter, Tommy Nivrén och Barbro Barwing
Revisor, Erik Fallgren

Årets Bystugedanser har gått enligt tradition. Det arrangerades åtta danser totalt under året. Vi försökte även ha dansinstruktioner före danserna men det ebbade tyvärr ut.

I början på året ordnades ett hyresavtal på en ljudanläggning, vilket vi saknat i ”stugan”. Den fungerar bra.

Den 26 februari anordnades det klabbfest. Den nya modellen med många inblandade som drog sitt strå till stacken fungerade alldeles utmärkt. Jack Rivers stod för underhållningen. Lapp på luckan!

Under våren renoverades spruthuset upp till en fungerande korvkiosk med hjälp av bidrag från Framtidsutsikt Siljan.

Sista helgen i maj var det uppställning vid Bystugan. I dagarna tre målades tre sidor på byggnaden om. God uppslutning och ett väl genomfört arbete. Bystugeföreningen bjöd på mat och fika. Det blev många skratt och roliga historier.

Midsommarfirandet gick traditionsenligt. Tyvärr var uppslutningen dålig på onsdagens blomplockning. Är det dags för en förändring av firandet för att om möjligt locka fler?

Rekord! Musik vid Siljan drog hela 231 besökare och blev otroligt lyckat. Trevlig stämning med mycket dans.

Vi har under året haft besök av Friteatern två gånger (14 augusti och 3 december). Tyvärr en publikflopp båda gångerna. Föreställningarna var dock mycket bra.

Den 19 november anordnades det en höstfest med DJ Brasar. Katarina och Tommy Nivrén stod för cateringen. Lapp på luckan även denna gång.

Styrelsen tackar alla som bidragit med arbetskraft och entusiasm under det gångna året.

ps. Vi har en sida kvar och dessutom behöver vi bättra på det vita.
ds.

Ovanmyra 2006-02-21
Styrelsen gm. Ulrika Swan och Åsa Olsson

 Skriv ut