Verksamhetsberättelse 2004 Ovanmyra Bystugeförening

Ovanmyra Bystuga har under verksamhetsåret haft en styrelse enligt följande:

Ordförande, Leif Björ
Kassör, Kicki Gudmunds
Sekreterare, Ulrika Swan
Ledamot, Mait Snäll
Ledamot, Åsa Olsson, tillika vice sekreterare
Suppleant, Inger Nyström, ordförande i verksamhetskommitten
Suppleant, Robert Rosenberg, ordförande i fastighetsförvaltningen
Revisor, Erik Fallgren

Året började i moll. Den 27 januari kallade styrelsen till ett krismöte. Representanter från omkringliggande byar var där. Det var god uppslutning och trots den ekonomiska kris föreningen befann sig i hystes gott hopp inför framtiden. Alla var eniga om att bystugan ska leva vidare och att gemensamma krafter krävs.

Årets Bystugedanser har gått enligt tradition. Det arrangerades fyra stycken under våren och lika många under hösten. Det var i medeltal ca 60 betalande. Ett mycket bra år ekonomiskt sett.

Den 25 april anordnades det musikcafe under ledning av Peter och Kottan. Ett storband med musikskolans elever underhöll. Ollas Hans visade bilder på gamla kringliggande fäbodar.

Den 1-2 maj hade Bror-Erik och Susanne Törnkvist vernissage.

Vårstädningen fungerade bra. Som vanligt önskas det större uppslutning. Under våren sattes det in nya tätningslister i alla fönster och stolförsäljningen avslutades vid midsommartid.

Midsommarfirande genomfördes i regn. Uppslutning var som tidigare år. Barnen fiskade i damm och det dansades kring stången. Spelmännen önskar ett tält att spela i ifall vädret inte är bra.

Musik vid Siljan-dansen 2004 slog nytt rekord. 215 betalande! 50 spelmän! Klirr i kassan!

Under året har Bystugan fått en egen hemsida. Webmaster är Tommy Nivren. Den är mycket proffsigt gjord och innehåller massor av information om kommande arrangemang, föreningen samt historia kring Bystugan.

Under sommarmånaderna togs det även fram ett prospekt till reparationsfonden. Av den gjordes även en logotype på Bystugan. Originalet tecknades av Viweca Py Maase. Med i framtagandet fanns även Margaretha Johansson.

Den 31 augusti blev köket godkänt vid besiktning. Bystugan har under året köpt in glas, värmeljushållare och div. köksredskap. Det behövs vidare komplettering av köksredskap.

Under hösten beviljades föreningen ett bidrag från framtidsutsikt Siljan. Det ska användas för restaurering och ombyggnad av spruthuset. Det ska nämligen bli både korvkiosk och lite museum.

Den 6 november var Bystugan full igen. Höstfest med mat och dans drog mycket folk. Mycket lyckat arrangemang av verksamhetskommitten.

Vid Nyår höll Leif Björ med familj öppet hus i Bystugan. Den som ville kunde komma förbi, äta lite medhavd mat samt lyssna på musik och umgås. Ca 18 besökande.

Styrelsen tackar alla som bidragit med pengar och arbetskraft under det gångna året. Verksamhetsåret 2004 slutar i dur.

Ovanmyra 2005-02-13 Styrelsen gm. Ulrika Swan och Åsa Olsson

 Skriv ut