Verksamhetsberättelse 2016 Ovanmyra bystugeförening

Verksamhetsberättelse för år 2016
Ovanmyra Bystugeförening (organisationsnummer 783200-2260)

Ovanmyra Bystugeförening har under året haft följande styrelse:

Ordförande: Tommy Nivrén

Kassör: Doris Carlsson

Sekreterare: Carola von Walter

Ledamöter: Mait Snäll och Lars Palm

Suppleanter: Elisabeth och Roger Grevius

Revisor: Karin Eriksson

Revisorssuppleant: Karin Mårshagen

Valberedning: Michael Nygard och Pernilla Tärnström

.

Vi hade årsmötet år 2016 sön den 21 feb kl 15:00 i bystugan.

Styrelsen har också haft 7 styrelsemöten under året: 10 jan (före årsmötet), 6 mar, 24 apr, 12 jun, 14 aug, 23 okt och 20 nov.

Ett stort antal planerings- och arbetsmöten inför fester, pubar och midsommar har också genomförts.

Ekonomin för bystugan är god – årets resultat visar på 19 508 och behållningen i bank och handkassa på 62 679,11.

 

Verksamhet och uthyrning

Klabbfesten 2016 blev inställd eftersom antal anmälda var lågt

Bystugekvällar eller pubar har vi under året också arrangerat med

olika teman, den 9 apr och 28 maj under våren och den 17 sep

och 12 nov under hösten.

Tillsammans har festerna under 2016 gett ett netto på 27 819.

Under våren genomförde vi också en konsert med Billy Opel. Arrangör för konserten var Sälen Musik och Nöje AB, Anette Melin. Vi stod för lokal och fikaförsäljning före konserten och i pausen.

Bystugedanserna med Boda Spelmanslag, i samarbete med Boda

Hembygdsförening, har genomförts den första fredagen i varje

månad, fyra på våren och fyra på hösten.

Totalt hade fredagsdanserna 378 besökare (år 2015 469 besökare, 2014 377 besökare, 2013 584, 2012 355, 2011 325, 2010 371, 2009 468 och 2008 387 besökare).

Danskvällen Musik vid Siljan som också arrangerades tillsammans med Boda Spelmanslag den 3 juli lockade i år 152 dansare (år 2015 147 dansare, år 2014 155 dansare, 2013 189, 2012 145, 2011 181, 2010 152, 2009 223, 2008 206 och 2007 195 dansare).

Av entrén till bystugedanserna (100:-/pers) går en del till Boda Spelmanslag. Av MvS-dansens entréintäkter (100:-/pers) gick i år ingenting till MvS, eftersom det var vänföreningen som stod för samordningen och för detta fått bidrag från resp kommun. Men spelmännen fick ett arvode av oss på 5000 kr, som tidigare MvS betalat ut. Alla danserna har tillsammans gett ett netto i år på 24 115 (år 2015 18 595, år 2014 19 016, år 2013 21 442 och år 2012 15 985).

Midsommar firades som vanligt dagen före midsommarafton, i år den 23 jun. Vi plockade blommor och band girlanger och kransar dagen före. Det var musik och dans kring stången, fika­försäljning med korv och bröd samt fiskdamm för alla barnen.  Många bybor, gäster och hemvändare hade mött upp.

Handarbetskvällar har arrangerats vid 4 tillfällen under våren. Uppskattade kvällar då det handarbetas och skrattas medan gamla minnen plockas fram. Christina Alm, som ansvarar för kvällarna, ger tips om stickning och vi delar med oss av våra erfarenheter.

Det årliga julcaféet ordnades den 4 dec. Som vanligt hade ”Hela Ovanmyra bakat” och ett dignande kakbord serverades. I år hade vi flyttat caféet till kl 13, för att kunna göra mer lunch av det och även servera risgrynsgröt. Kottan och Peter Eliasson stod för underhållningen tillsammans med barnen Fabian och Petronella. På varje bord var en ”bössa” uppställd där man kunde lämna bidrag till Rädda Barnen i Rättvik.

Lotterier har ordnats av Mait vid flera tillfällen med en total intäkt på 5 791 (år 2015 2 863, år 2014 5 318).

Vid 21 tillfällen har bystugan varit uthyrd för möten och privata fester (år 2015 13 uthyrningar, år 2014 12 uthyrningar, år 2013 14 uthyrningar, 2012 14 uthyrningar, 2011 12 uthyrningar, 2010 19, 2009 12 och 2008 27 uthyrningar). Dessutom har bord, stolar och porslin hyrts ut vid ett par tillfällen. Uthyrningarna gav i år 11 860 i intäkter (år 2015 10 475 och år 2014 10 825).

Styrelsen vill till slut framföra ETT RIKTIGT STORT TACK till ALLA

som med både tid och pengar bidragit till arbetet med

bystugan, med snöröjning, gräsklippning, städ­ning,

underhåll och reparationer av huset, bakning, matlagning, inköp, spel och sång, planering och genomförande av fester och danser och mycket, mycket mer! Tack vare alla er kan vi med ett bra ekonomiskt resultat både underhålla och investera i vår fina bystuga!

 

Ovanmyra den 19 mars 2017

 

 

 Skriv ut