Verksamhetsberättelse 2015 Ovanmyra Bystugeförening

Verksamhetsberättelse för år 2015
Ovanmyra Bystugeförening (org nr 783200-2260)

Ovanmyra Bystugeförening har under året haft följande styrelse:

Ordförande: Tommy Nivrén

Kassör: Doris Carlsson

Sekreterare: Carola von Walter

Ledamöter: Mait Snäll och Lars Palm

Suppleanter: Christina Alm (avgick en tid efter årsmötet – inte ersatt) och ytterligare en vakans

Revisor: Karin Eriksson

Revisorssuppleant: Karin Mårshagen

Valberedning: Michael Nygard och Anna-Greta Fallgren. Anna-Greta ville bli ersatt men lovade att stanna tills styrelsen hittat ersättare. Styrelsen har inte hittat er­sättare.

Årsmötet år 2015 gick av stapeln sön den 22 feb kl 15:00 i bystugan.

Styrelsen har också haft 7 styrelsemöten: 11 jan (före årsmötet), 15 feb, 15 mar, 10 maj, 10 aug, 6 sep, 25 okt och 6 dec.

Ett stort antal planerings- och arbetsmöten inför fester, pubar och midsommar har också genomförts.

Ekonomin för bystugan är god – årets resultat visade på + 7 918 och behållningen i bank och handkassa på 44 172.

Underhåll på bystugan har begränsats till översyn av elen som gjordes av elever på elprogrammet vid Stiernhööksgymnasiet under hösten, under ledning av Leif Björ. De arbeten vi planerat i källaren med översyn av toaletter och handfat samt ev ombyggnad av en av toaletterna och installation av dusch har skjutits på till 2016.

Verksamhet och uthyrning

Klabbfesten 2015 gick av stapeln lördagen den 31 jan och lockade många. Man åt gott och dansade till CC Riders. Klabbegruppen stod för planering och genom­förande av festen.

Bystugekvällar eller pubar har vi under året också arrangerat med olika teman, den 28 mar och 30 maj under våren och den 19 sep och 14 nov under hösten. Tillsammans har festerna under 2015 gett ett netto på 32 238.

Bystugedanserna med Boda Spelmanslag, i samarbete med Boda Hembygdsförening, har genomförts den första fredagen i varje månad, 4 st på våren och fyra på hösten. Totalt hade fredagsdanserna 469 besökare (år 2014 377 besökare, 2013 584, 2012 355, 2011 325, 2010 371, 2009 468 och 2008 387 besökare). Den sista dansen för året, decemberdansen, hade utökats till en festlig konsert- och danskväll till minne av Pål Olle 100 år, med många spelmän och många åhörare och dansare.

Danskvällen Musik vid Siljan som också arrangerades tillsammans med Boda Spelmanslag den 28 jun lockade 147 dansare (år 2014 155 dansare, 2013 189, 2012 145, 2011 181, 2010 152, 2009 223, 2008 206 och 2007 195 dansare).

Entrén till bystugedanserna (80:-/pers) delas med Boda Spelmanslag. Av MvS-dansens entréintäkter (100:-/pers) går också en del till MvS. Vid alla danser har vi haft servering (kaffe, smörgås och kakor, vid MvS också korv med bröd). En av fredagsdanserna skänkte vi tillsammans med spelmanslaget våra entréintäkter till flyktinghjälpen. Danserna har tillsammans gett ett netto på 18 595 (år 2014 19 016, år 2013 21 442 och år 2012 15 985).

Midsommar firades som vanligt den 18 jun. Vi plockade blommor och band girlanger och kransar dagen före. Det var musik och dans kring stången, fika­försäljning med korv och bröd samt fiskdamm för alla barnen. Många bybor, gäster och hemvändare hade mött upp.

Handarbetskvällar har arrangerats vid 8 tillfällen under året, 4 feb, 4 mar, 8 apr, 6 maj, 23 sep, 21 okt, 18 nov och 9 dec. Uppskattade kvällar då det handarbetas och skrattas medan gamla minnen plockas fram. Christina Alm, som ansvarar för kvällarna, ger tips om stickning och vi delar med oss av våra erfarenheter.

Det årliga julcaféet ordnades den 6 dec. Som vanligt hade ”Hela Ovanmyra bakat” och ett dignande kakbord serverades. Kottan och Peter Eliasson stod för underhållningen tillsammans med barnen Fabian och Patronella. I år var julcaféet uppdelat i en konsertdel och en allsångsdel av typ Så ska det låta. På varje bord var en ”bössa” uppställd där man kunde lämna bidrag till Dalarna hjälper folk på flykt.

Lotterier har ordnats av Mait vid flera tillfällen med en total intäkt på 2 863 (år 2014 5 318).
 
Vid 12 tillfällen har bystugan varit uthyrd för möten och privata fester (år 2013 14 uthyrningar, 2012 14 uthyrningar, 2011 12 uthyrningar, 2010 19, 2009 12 och 2008 27 uthyrningar). Dessutom har bord, stolar och porslin hyrts ut vid 3 tillfällen. Uthyrningarna gav 10 475 i intäkter (år 2015 10 825).

Styrelsen vill till slut framföra ETT RIKTIGT STORT TACK till ALLA som med både tid och pengar bidragit till arbetet med bystugan, med snöröjning, gräsklippning, städ­ning, underhåll och reparationer av huset, bakning, matlagning, inköp, spel och sång, planering och genomförande av fester och danser och mycket, mycket mer! Tack vare alla er kan vi med ett bra ekonomiskt resultat både underhålla och investera i vår fina bystuga!

 

 Skriv ut