Verksamhetsberättelse 2013 Ovanmyra Bystugeförening

Ovanmyra Bystugeförening (org nr 783200-2260)

 

Ovanmyra Bystugeförening har under året haft följande styrelse:

Ordförande: Tommy Nivrén
Kassör: Doris Carlsson
Sekreterare: Carola von WalterLedamöter: Mait Snäll och Lars Palm
Suppleanter: Christina Alm och Kristina Eriksson
Revisor: Karin ErikssonRevisorssuppleant: Karin Mårshagen
Valberedning: Anna-Greta Fallgren och Michael Nygaard

Årsmötet 2013 gick av stapeln den 17 feb, kl 15:00 i bystugan. Styrelsen har också haft 5 styrelsemöten: 13 jan (före årsmötet), 3 mar, 14 apr, 25 aug och 3 nov. Ett antal planerings- och arbetsmöten inför fester och pubar har också genomförts.

Klabbfesten 2013 gick av stapeln lördagen den 2 feb och lockade många som åt och dansade till Klöver Tre. Klabbegruppen stod för planering och genom­förande.

Vi har under året också arrangerat bystugekvällar eller pubar med olika teman, den 13 apr engelsk pub med Fish and Chips, den 25 maj svensk sommar-pub med buffé (sill, rostbiff, potatissallad osv), den 28 sep glödstekt sill och den 9 nov östeuropeiskt tema med Gulaschbuffé.

Tillsammans har festerna under 2013 gett ett rejält netto på 23 588 (2012 18 706).

Bystugedanserna med Boda Spelmanslag har genomförts den första fredagen i varje månad, fyra på våren och fyra på hösten:

1 feb med 37 dansare (året innan 27 st), 1 mar 23 st (28), 5 apr 24 st (35), 3 maj 112 st (79), 6 sep 64 st (45), 4 okt 63 st (73), 1 nov 47 st (47) och 6 dec 25 st (21).

Totalt hade alltså danserna 584 besökare (år 2012 355 besökare, 2011 325 besökare, 2010 371 besökare, 2009 468 besökare, 2008 387 besökare).

Danskvällen Musik vid Siljan den 30 jun lockade 189 dansare (år 2012 145 st, 2011 181 st, 2010 152 st, 2009 223 st, 2008 206 st och 2007 195 st). Svettigt och roligt – för dansarna och för oss!

Entrén till bystugedanserna höjdes i år från 60:- till 80:-.

Entrén till MvS-dansen höjdes i år till 100:-. Danserna har därför gett ett totalt netto på 21 442 (år 2012 15 985)

Midsommar firades som vanligt den 20 jun. Vi plockade blommor och band girlanger och kransar dagen före. Det var musik och dans kring stången, fika­försäljning med varma smörgåsar (uppskattat!) och fiskdamm.  Många bybor hade mött upp.

Den 13 jul gjorde vi en mycket efterlängtad byvandring med Hans Ollas och ca 55 personer genom den norra delen av byn. Efteråt serverade vi varma smörgåsar och kall lättöl i sommarkvällen utanför bystugan.

Handarbetskvällar har arrangerats vid sex tillfällen under året, 6 feb, 6 mar, 10 apr, 9 okt och 6 nov och 4 dec. Uppskattade kvällar då det handarbetas och skrattas, medan tips, idéer och gamla minnen plockas fram.

En kurs i tvåändsstickning med Cristina Alm som kursledare genomfördes under hösten i samarbete med ABF.

Ett välbesökt julcafé ordnades den 8 dec. Kottan och Peter Eliasson från Ovan­myra, med musik som yrke, sjöng och spelade julmusik medan vi andra, drygt 73 bybor och tillresande, drack kaffe och åt från den storslagna kakbuffé, som Ovanmyra­borna bakat ihop och skänkt. Alla intäkter gick till bystugan, drygt 3 100.

Lotterier har ordnats av Mait vid flera tillfällen med en total intäkt på ca 8 000.

Vid 20 tillfällen har bystugan varit uthyrd för möten och privata fester (år 2012 hade vi 14 uthyrningar, 2011 hade vi 12, 2010 hade vi 19, 2009 12 och 2008 27). Dessutom har 2 personer hyrt bord och stolar. Uthyrningarna gav ca 12 100 i intäkter.

 

Samarbete med Boda hembygdsförening
Via KULTURENS bildningsverksamhet har vi fått bidrag för de fredagsdanser vi arrangerar tillsammans med Boda Spelmanslag (Verksamhetsmedel för genom­förande av folkbildning). För danserna jan-aug har vi fått 912:-. Pengar för sep-dec kommer i februari. Dessa ansökningar administreras av oss i Bystugan.

Via RFoD (Riksförbundet Folkmusik och Dans) söker Boda Hembygdsförening från Kulturrådet Verksamhetsbidrag / Arrangörsbidrag för 2014. Ansökan lämnades in 20 okt. Där finns vi med som samarrangörer av danser och kurser. Ansökan admini­streras av Gunnar Brandin, Hembygdsföreningen. För 2013 fick vi 6 000 i bidrag.

Via RFoD söker vi också nätverksstöd tillsammans med Hembygdsföreningen, Björn / Ovanmyra Kulturhus och ett antal föreningar i Dalarna, Uppland och Gästrikland, totalt 25 föreningar. Även denna ansökan lämnades in 20 okt och administreras av Gunnar Brandin, Hembygdsföreningen. För 2013 söktes inget.

 

Styrelsen vill till slut framföra ETT RIKTIGT STORT TACK till ALLA som med både tid och pengar bidragit till arbetet med bystugan, med snöröjning, gräsklippning, städning, underhåll och reparationer av huset, bakning, matlagning, inköp, spel och sång, planering och genomförande av fester och danser och mycket, mycket mer!

Ovanmyra den 23 feb 2014

Tommy Nivrén    Doris Carlsson    Carola von Walter

Mait Snäll           Lars Palm

Christina Alm      Kristina Eriksson

 

 

 Skriv ut