Verksamhetsberättelse 2012 Ovanmyra Bystugeförening

Ovanmyra Bystugeförening (org nr 783200-2260)

Ovanmyra Bystugeförening har under året haft följande styrelse:

 

Ordförande: Tommy Nivrén
Kassör: Doris Carlsson
Sekreterare: Carola von Walter
Ledamöter: Mait Snäll och Lars Palm
Suppleanter: Christina Alm och Kristina Eriksson

Revisor: Karin Eriksson
Revisorssuppleant: Karin Mårshagen

Valberedning: Anna-Greta Fallgren + vakant

Styrelsen har under 2012 haft 6 styrelsemöten:
15 jan (före årsmötet), 11 mar, 15 apr, 10 jun, 2 sep och 4 nov.

Klabbfesten 2012 gick av stapeln lördagen den 4 feb och lockade många gäster som åt klabbe och dansade till Klöver Tre. Samtidigt passade Boda Ore SK på att fira sitt 80-årsjubileum. Så två anledningar att festa.

Vi har under året också arrangerat bystugekvällar eller pubar med olika teman, den 14 apr engelsk pub med Shephard´s Pie, den 9 sep glödstekt sill, den 10 nov tysk pub med olika korvar och sauerkraut. Kvällarna har varit mycket uppskattade, ca 40-50 personer varje gång.

Tillsammans har festerna gett ett netto på ca 18 700.

Bystugedanserna med Boda Spelmanslag har genomförts den första fredagen i varje månad, fyra på våren och fyra på hösten:

3 feb med 27 besökande dansare (året innan 37 st), 2 mar 28 st (28), 30 mar 35 st (24), 4 maj 79 st (55), 7 sep 45 st (45), 5 okt 73 st (66), 2 nov 47 st (33) och 1 dec 21 st (37).

Totalt hade danserna 355 besökare (år 2011 325 besökare, 2010 371 besökare, 2009 468 besökare, 2008 387 besökare). Dansen i maj och i oktober inföll samtidigt med Rättviks marknad och var som alltid mest besökt. Inträdet från danserna har vi delat med spelmanslaget (25:- till spelmännen, 35:- till oss per biljett).

Danskvällen Musik vid Siljan den 1 jul lockade bara 145 besökare (år 2011 181 st, 2010 152 st, 2009 223 st, 2008 206 st och 2007 195 st).

Danserna ligger från i år på ett separat konto, för att vi lättare ska kunna följa lönsamheten. Danserna har i år gett ett netto på strax under 16 000.

Midsommar firades som vanligt den 21 jun, dagen före midsommar­afton. Vi plockade blommor och band girlang och kransar dagen före. Det var musik och dans kring stången, fikaförsäljning och fiskdamm.  Många bybor och hemvändare mötte upp.

Handarbetskvällar har arrangerats vid fyra tillfällen under året, 13 mar, 10 apr, 16 okt och 13 nov. Uppskattade kvällar då det skrattas, stickas, virkas, sys, utbyts tips, idéer och gamla minnen.

Ett julcafé ordnades den 9 dec. Kottan Eliasson och Johanna Elofsson, från Ovan­myra resp Östra Boda, med musik som yrke, sjöng och spelade julmusik medan vi andra drack kaffe och åt från magnifik kakbuffé (25 olika sorter), som Ovanmyra­borna bakat och skänkt. Alla intäkter gick till bystugan, ca 2 700:-.

Vid 14 tillfällen har bystugan varit uthyrd för möten och privata fester (år 2011 hade vi 12 uthyrningar, 2010 hade vi 19,  2009 12 och 2008 27 uthyrningar). Dessutom har 3 personer hyrt bord och stolar. Uthyrningarna gav ca 10 600 i intäkter.

Två lotterier har med Maits hjälp genomförts under året. Intäkter ca 7 400:-. Vi säger ett stort tack till de sponsorer som ställt upp och skänkt fina vinster till lotterierna.

 

Styrelsen vill dessutom framföra ETT RIKTIGT STORT TACK till ALLA som med både tid och pengar bidragit till arbetet med bystugan, med snöröjning, gräsklippning, underhåll och reparationer av huset, bakning, matlagning, inköp, spel och sång, planering och genomförande av fester och danser och mycket, mycket mer!

 

 

Ovanmyra 17 feb 2013

 

Tommy Nivrén              Doris Carlsson               Carola von Walter

 

Mait Snäll                     Lars Palm

 

Christina Alm                Kristina Eriksson

 

 

 Skriv ut