Verksamhetsberättelse 2010 Ovanmyra Bystugeförening

Ovanmyra Bystugeförening har under året haft en styrelse enligt följande:

Ordförande: Tommy Nivrén
Kassör: Jenny Knutsson (t.f.)
Sekreterare: Carola von Walter
Ledamöter: Mait Snäll och Lars Palm
Suppleanter: Marie Hansson och Mats Jönsson

Revisor: Karin Eriksson
Revisorssuppleant: Karin Mårshagen
Valberedning: Anna-Greta Fallgren

Styrelsen har under 2010 haft fem styrelsemöten:
10/1 (före årsmötet), 14/3, 25/4, 22/8 och 14/11.

Vi har haft c:a 680 besökare på våra publika arrangemang under året. Till det kommer andra föreningsmöten samt privata arrangemang.

Bystugedanserna, 4 st på våren och 4 st på hösten:
Antal besökare: 5 feb 40 st, 5 mar 41 st, 9 apr 44 st, 7 maj 77 st, 3 sep 38 st, 1 okt 68 st, 5 nov 40 st och 3 dec 23 st.
Totalt för året 371 besökare (2009 468 besökare, 2008 387 besökare)

Bystugans danskväll under Musik vid Siljan lockade 152 besökare
(år 2009 223 pers, 2008 206 pers, 2007 195 pers)

Midsommar firades som vanligt den 24/6, dagen före midsommarafton. Det var musik och dans kring stången, fikaförsäljning, fiskdamm och relativt välbesökt.

Klabbfesten 2010 gick av stapeln den 23 jan och lockade 63 ätande gäster, 13 tillkom sedan till dansen som CC-Riders stod för.

Vid 19 tillfällen har bystugan varit uthyrd för möten och privata fester (2009 hade vi 12 uthyrningar och 2008 27 uthyrningar).
Dessutom har 5 personer hyrt bord, stolar och kaffebryggare.


Något om ekonomin:
Eftersom bystugan värms upp med direktverkande el, är det en stor kostnad som äter upp den eventuella vinst som fester och uthyrningar skulle kunna ge.

Vi har tagit förnyad kontakt med energirådgivaren i Rättviks Kommun. Under våren kommer vi att gå igenom läget, se över avtal och ta fram förslag på alternativa lösningar.


Generösa bybor har också – förutom att hyra bystugan till egna tillställningar – valt att lämna direkta bidrag till verksamheten! Bystugan bockar och tackar för generösa bidrag, totalt 14 900:-

Bidragsgivare 2010 är: Anna-Lisa och Torsten Låås, Carola von Walter, DK Åkeri, Edit och Rune Hanspers, Elof och Ella-Britt Danielsson, Erik Fallgren, Familjen Ollas/Björk, Gun och Grant Alexandersson, Inga Konradsson, Inger och Lennart Öhnell, Ingrid Carlsson, Jonas Gruvris gräv AB, Karin Szabó, Kicki och Ulf Gudmunds, Kottan och Peter Eliasson, Kristina Gudmunds, Lena Snis och Kent Käck, Mait och Peter, Marie Hansson och Robert Rosenberg, Märta och Lars Täpp, Nancy och Jan-Erik Gruvris, Ovanmyra Matglädje, Sissi Knutsson, Ulla Åkerholm samt Vikmans Hasse


Styrelsen vill dessutom framföra ETT STORT TACK till alla som bidragit till arbetet med bystugan.

Totalt är det c:a 70 personer som engagerat sig. Förutom ekonomiska bidrag har man även hjälpt till med allt från snöröjning, underhåll och reparationer av huset till planering och genomförande av fester och danser!

Med risk för att några personer missats vill vi ändå försöka namnge alla som hjälpt till, de är: Aina Björ, Anita Ollas, Anna-Greta Fallgren, Barbro Hansus, Bettan Larsson, Bibbi Backlund, Daniel Karls, Elisabet Lindström, Elisabeth Laggar, Elisabeth Nygard, Ella-Britt Danielsson, Elof Danielsson, Erik Backlund, Gruvås Väg & Gräv, Gunilla Palm, Gunilla Västå, Hans Johansson, Hans Ollas, Inga Konradsson, Inger Nyström, Inger Samuelsson, Inger Tidegård, Jan Wenngren, Jörgen Wenngren, Karin Eriksson, Karin Mårshagen, Katarina Nivrén, Kristina Eriksson, Leif Björ, Lene Björk, Mait Snäll, Mikael Mårshagen, Mikael Nygard, Monica Hasslöf, Mååg Hans Eriksson, Nancy Gruvris, Niclas Ollas, Per-Anders Långsvens, Robert Rosenberg, Roland Skarp, Sissi Knutsson, Viveca Py Maase


Ovanmyra 2011-02-12
Tommy Nivrén, Jenny Knutsson, Carola von Walter, Mait Snäll, Lars Palm, Marie Hansson, Mats Jönsson

 Skriv ut