Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /storage/content/45/146845/ovanmyra.se/public_html/bystuga/libraries/joomla/string/string.php on line 27 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /storage/content/45/146845/ovanmyra.se/public_html/bystuga/libraries/joomla/string/string.php on line 28 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /storage/content/45/146845/ovanmyra.se/public_html/bystuga/libraries/joomla/string/string.php on line 29 Styrelsemöte 2011.03.13 - Ovanmyra Bystuga

Styrelsemöte 2011.03.13

Styrelsemöte 2011.03.13, kl 18:00

Lokal: Hos Carola, Bleckurbacken 8

Protokollet sammanställt av: Carola von Walter

Närvarande: Tommy Nivrén, Doris Carlsson, Jenny Knutsson, Mait Snäll, Lars Palm, Christina Alm och Carola von Walter

§ 1

Överlämnandet till nya kassören
Vår nya kassör Doris har nu tagit över ekonomihandlingarna från Jenny, som avgick i och med årsmötet.

§ 2

Underhåll av lägenheten
Efter att kylskåpet i lägenheten bytts ut har konstaterats att även det har ett störande ljud. Enligt leverantören kan det beror på att vi valde ett skåp i en lägre prisklass, konstruerat för att byggas in. Det är inget fel på skåpet.

§ 3

Nya mallar för våra dokument
Mallar för affischer, protokoll och andra dokument har Tommy lagt in på hemsidan under styrelsen / checklistor.

§ 4

 

Uppvärmning - energifrågor
Vi har varit i kontakt med kommunens energirådgivare Annika Varghans. Hon har gett oss råd inför två olika alternativ – en stor investering med byte till vattenburet system + värmepump, eller en mindre investering med en luftluftvärmepump eller två.

Den större investeringen:
Trolig kostnad ca 6’ / radiator (25 x 6 = 150’) inkl rördragningar. Till det kommer värmepump (olika märken likvärdiga) med alternativen luft/vattenvärme (inte så effektivt), jord­värme (dyrare än luft/vatten­värme men lika effektivt som bergvärme, kräver mycket mark utan träd, slingan +500m), bergvärme (dyrast men effektivast – borrningen kan bli dyr beroende på djup etc). Sedan har vi alternativen ved / pellets. Totalkostnaden kan ligga runt 300’.

Den mindre investeringen:
En luftluftvärmepump kan gå på 15-25’ beroende på fabrikat och kapacitet. För vår del kan det räcka med en bra pump för 15’. Två stycken alltså ca 30-40’. De skulle sedan kompletteras med t ex en kamin för snabb uppvärmning vintertid.

Vi beslutade:
Den mindre investeringen är mer rimlig för oss. Vi tar kontakt med tre entreprenörer för att få kostnadsförslag:
Tommy kontaktar Optimal Värmeekonomi, Rättvik, tel 0248-13132.
Lars kontaktar Ehrlings Värme, Rättvik, tel 0248-10656 och YIT Rättviks Rör, tel 0248-73740.
Vi skickar med ritningar på bystugan.
I nästa steg tar vi kontakt med Kajgårds, för att få förslag på kamin – vedkamin alt pellets.


Övriga energiåtgärder – förslag

  • Det sitter en fläkt uppe i taket med en separat lucka. Kan luckan isoleras bättre? Kan en ny fläkt installeras? Lars tar kontakt med Bengt Eriksson, fastighetstekniker i Borlänge, som kan ventilation. Snurror i taket för att få ner / cirkulera den varma luften?
  • Städskrubben är oisolerad. Isolera skrubben alt bara dörren?
  • Sänka innertaket ner till rastret? Vad händer med nuvarande driftkostnad om man sänker takhöjden? Energideklaration?
  • Nuvarande spånisolering kan ha satt sig och behöver komplet­teras? Lars Palm har tillgång till värmekamera.
  • Hur ser bjälklaget ut – kan det behöva isoleras? Vi (styrelsen) går igenom huset nästa styrelsemöte 14/4.

§ 5

Prissättning – andra intäkter
Evenemangen i samarbete med MvS:
Nu ny huvudman – Musik i Dalarna. Läge för förändring? Nuvarande inträde på danserna 80:-, MvS tar 12%. Vi står för STIM-kostnad 5-600:-. Fritt fram för oss att ordna matförsäljning och lotteri.

Bystugedanserna med Boda Spelmanslag:
Inträde 75:-, alltså för ett par 150:-. Bör kunna höjas. Inträdet delas lika mellan spelmanslaget och oss. Vi står för gratis förtäring till spelmanslaget plus förstås drift- och uppvärmningskostnader (höga under vintern) för bystugan.  Vi diskuterar fördelningen av kostnader-intäkter med spelmanslaget.

Andra uthyrningar:
I prislistan för uthyrning på hemsidan står det att vi under vintertid ev kan ta ut ett värmetillägg – något som aldrig praktiserats. Vi har aldrig heller skilt på uthyrning till privata kunder och företagskunder. Där skulle man kunna lägga två prislistor – en för privatpersoner, ideella organisationer och föreningar och en för företag. Tommy ser över uthyrningspriserna och kommer med förslag.

Mait har tagit fram förslag på ett större lotteri som skulle kunna löpa på flera månader. Tillstånd till lotteriet ges av fritidsnämnden. Man ska ha vinster till ca 40% och vinsterna ska vara klara när man söker tillstånd. För att det ska ge något krävs bra nivå på vinster. Styrelsen gav Mait i uppdrag att gå vidare med lotteriet och kontakta sponsorer.

§ 6

Övriga förbättringar av bystugan
Kanske skulle bystugan bli mer lockande och lättare att hyra ut om vi  samtidigt som vi ser över värmekällor gör om det mindre rummet till ett ”mys- och brasrum” typ pub – med kamin i hörnet, kopplad till befintlig murstock, sköna länstolarstolar (måste gå lätt att hitta begagnade på auktioner) etc.

§ 7

Nästa styrelsemöte
Söndag 17/4 kl 13.00 träffas vi i bystugan – obs tiden och platsen.
-
Vi går igenom huset tillsammans för att titta på bjälklag, källare etc
- Vi går igenom förslag på energiåtgärder som kan ha kommit in
- Vi beslutar om nytt stormöte för att presentera alternativa åtgärder för alla bybor

De som har fått uppgifter och vill lämna information till oss andra före mötet kan lägga in det under Kommentarer, längst ned under protokollet på hemsidan.

 Skriv ut