Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /storage/content/45/146845/ovanmyra.se/public_html/bystuga/libraries/joomla/string/string.php on line 27 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /storage/content/45/146845/ovanmyra.se/public_html/bystuga/libraries/joomla/string/string.php on line 28 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /storage/content/45/146845/ovanmyra.se/public_html/bystuga/libraries/joomla/string/string.php on line 29 Styrelsemöte 2011.01.09 - Ovanmyra Bystuga

Styrelsemöte 2011.01.09

Protokollet sammanställt av: Carola von Walter

Närvarande: Tommy Nivrén, Jenny Knutsson, Marie Hansson, Carola v Walter och Doris Carlsson (adjungerad)

§ 36

 

Presentation

Adjungerad till mötet var Doris Carlsson, Lenåsvägen. Doris är intresserad att ta över efter Jenny som föreningens kassör. Doris flyttade till Boda för 3 års sedan, jobbar med ekonomi 3 dgr varannan vecka i Stockholm. Hon känner att hon har tid över och vill gärna engagera sig. Hon bestämmer sig definitivt efter mötet och genomgång med Jenny.

§ 37

Genomgång föregående protokoll 2010-11-14

§25
Ny kassör – se ovanstående §.

Elavtal – Tommy har kollat med Dalakraft, vi har ett avtal på 1 år fast pris. Kostnad 110 öre kWh inkl skatter. I april-maj kollar vi aktuellt marknadspris och alternativa leverantörer för att ev teckna om avtalet. Med vår förbrukning kan leverantörs- eller avtalsbyte innebära en skillnad på 3-4000 kr/år.

Energiåtgärder: Carola kontaktar Annika Varghans, Energirådgivare i Rättviks Kommun, för att se vilken hjälp vi kan få där. Jenny kontaktar en annan bystuga som redan gjort besparingar, för att få tips om kostnader, leverantörer osv.

Sekreteraren var luddig i förra protokollet om faktura till jordägarna / vägföreningen: Vägföreningen har betalt 1000:- för arkivet för 2010  enl ök. Tommy kollar hur ök ser ut med jordägarna.


§26
Föreningsform och deklaration.  Tommy har pratat med flera personer på Skatteverket, bl a Lena Hellestål. Vi är registrerade som ekonomisk förening (juridisk form 51) och kan därmed inte bli befriade från deklaration. Att vi tidigare slunkit igenom trots att vi inte deklarerat beror på att tjm har haft möjlighet att släppa igenom föreningar där de bedömt att skattesubjektet varit ringa. Denna möjlighet finns inte längre.

Däremot visade det sig att vi fanns med på en lista på föreningar som är utslängda från Bolagsregistret, troligen för att vi inte uppdaterat oss i registret under de senaste 10 åren. Det skulle innebära att vi måste sätta föreningen i likvidation och registrera en ny förening med alt vad det innebär. (t ex nytt org nr, omregistrering av fastigheten på Lantmäteriet, nya avtal med hyresgäst, bank mm)

Skatteverket har nu meddelat att vi  är registrerade som ideell förening.

Kuriosa:

Före 1954 (tror jag att hon sade..) fanns inte ideella föreningar, endast ekonomiska föreningar. Därför är vår förening ekonomisk. Första insamlingen till bygget gjordes 1927 men man kom inte igång, 1934 fortsatte planeringen och 1936 börjar man ta fram ritningar. I maj 1938 togs första spadtaget och i februari 1939 var lokalerna klara, inkl badstugan i källaren. Jag har ingen anteckning om när föreningen bildades men vi kan anta att det var mellan 1927 och 1939.

§27

Utebelysning till lägenheten och lampan mot parkeringen är inte fixad.

§28

Räcke för sotaren. Tommy har pratat med Mikael Lundgren, 073-5255538, på Boda Plåt & Takservice. Han kommer att åka förbi och titta på detta under de närmsta veckorna.

Han återkommer med offert, montage föreslår han att man gör i vår.

Läckande kranar och toaletterna är inte åtgärdade än. Inte heller det  krånglande element i lägenheten Tommy pratar med Leif om det.

§30

Tillstånd är sökta hos Rättviks Kommun och Polisen. Utskänkningstillståndet från Kommunen har kommit. Polisens tillstånd har vi betalat men inte fått.

§ 38

Ekonomi

Jenny hade en prel resultaträkning klar.  Intäkter (lägenheten, lokalhyra, fester etc) uppgick till 138 514:-. Kostnader uppgick till prel 140 632:-. Då stod elen för ca 55 000 (exkl decemberräkningen). I handkassa / bank finns 6 064:-.
Tommy tar upp med jordägarna det lån vi har och som vi vill förlänga.

§ 39

Årets evenemang

Klabbfesten lör 29/1: Planeringen är i full gång, med Leif B som ansvarig.
Bystugedanserna: Spelmanslaget är vidtalat för alla danserna. Datum är 4/2, 4/3, 1/4, 6/5. Nicklas och Lena är ansvariga för danserna.
Schlagerfestivalen, som Nivréns brukar ordna gör i år ett uppehåll.
Midsommarfirandet 23/6.
Musik vid Siljan: Söndag 3/7 kl 20 – bystugedans (med dansintrod från kl 19).

Inför kommande evenemang gör vi en slags rutinhandbok
(Carola gör utkast) med bl a tydlig ansvarsfördelning för alla typer av evene­mang, likaså en inventeringslista för vad som ska finnas i förrådet och vem om kompletterar det som tagit slut.

§ 40

Kommande årsmöte

Årsmötet är bestämt till söndag 13/2kl 16.00 i Bystugan. Tommy gör i ordning dagordning, kallelse och annons. Carola gör utkast till verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen kommer att ligga på hemsidan.

§41

Vårens styrelsemöten

Söndag 13/3 kl 18 hos Carola, Bergviksgården, Bleckurbacken 8
Söndag 17/4 kl 18 också hos Carola

Styrelsen beslutade att protokoll från dessa möten ska ligga öppet på hemsidan så att alla, inte bara styrelsen, kan läsa dem.

 Skriv ut