Björkarna tackar för sig, 15 maj 2011

Björkarna på bystugans södra sida har några år på nacken och de började bli skadade. Några rejäla grenar hade ramlat ned och för att inte riskera större skador på huset beslutade styrelsen att de skulle tas ned.

Erik Fallgren tog kommandot med motorsågen och björkarna landade snällt ut på Måg Hans linda.

FOTO: Tommy Nivrén

 Skriv ut