Kassörutbildning 5 mars 2011

Inför byte av kassör i bystugeföreningen behövdes det en överlämning och utbildning. Här visar Jenny hur allt ska gå till, Doris lyssnar uppmärksamt..

FOTO: Tommy Nivrén

 Skriv ut