Kontakter

Ovanmyra bystugeförening

Besök: Ovanmyra Byväg 56, 795 96 Boda Kyrkby
Post: c/o Sanna Moss, Ovanmyra Brändgatu 8, 795 96 Boda Kyrkby
Fakturor: c/o Doris Carlsson, Kvarngatan 45b, 795 35 Rättvik

Bankgiro konto nr: 605-9125
Organisations nr: 783200-2260